PROFHILO-BEHANDLING

En hyaluronsyrabehandling som återställer fuktbalansen i huden samtidigt som den motverkar slapphet och åldrande. Profhilo jobbar med hudens fuktnivå och elasticitet samt föryngrar och stramar upp huden. 


Profhilo ger utmärkta resultat när den används som enskild behandling men kan även kombineras med andra estetiska behandlingar.

KOMPLIKATIONER

Viss rodnad, svullnad, blåmärken och skador kan uppträda efter behandlingen. Dessa löser sig vanligtvis spontant inom några dagar.


I sällsynta fall har inflammatoriska reaktioner rapporterats, de har bestått av svullnad, rodnad och skleros vid injektionsstället, något som ibland kan påverka omgivande vävnad. Reaktionerna har uppstått inom några dagar eller veckor efter behandlingen. I sällsynta fall har reaktionerna varit återkommande och kvarstått i flera månader.

PROFHILO 2ml

30 min

3000:-

PROFHILO 2KUR 2ml

2 á 30 min

5500:-

EFTER BEHANDLING

Efter din behandling kan du i vissa fall vara öm, svullen och få blåmärken. Det går över efter några dagar. Får du kraftig onormal smärta, melerad eller blek hud kontakta din behandlare.